Dostawa sprzętu gospodarstwa i wyposażenia domowego, sprzętu telewizyjnego i telekomunikacyjnego oraz wyrobów włókienniczych w rodzaju używanych w gospodarstwie domowym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z podziałem na części.

» Opis zapytania

I część Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego
39700000-9 − Sprzęt gospodarstwa domowego
1. Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ.
2. Minimalny okres gwarancji na warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) wynosi 12 miesięcy.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie i wniesienie przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego na terenie Miasta Słupska z możliwością wskazania kilku lokalizacji.
II część Dostawa wyposażenia domowego
39200000-4 − Wyposażenie domowe
1. Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ.
2. Okres gwarancji na warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) wynosi 12 miesięcy.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie i wniesienie przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego na terenie Miasta Słupska z możliwością wskazania kilku lokalizacji.
III część Dostawa sprzętu telewizyjnego i telekomunikacyjnego
32000000-3 − Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1. Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 8 do SIWZ.
2. Minimalny okres gwarancji na warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) wynosi 12 miesięcy.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie i wniesienie przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego na terenie Miasta Słupska z możliwością wskazania kilku lokalizacji.
IV część. Dostawa wyrobów włókienniczych w rodzaju używanych w gospodarstwie domowym
39510000-0 − Wyroby włókiennicze w rodzaju używanych w gospodarstwie domowym
1. Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 9 do SIWZ.
2. Okres gwarancji na warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) wynosi 12 miesięcy.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie i wniesienie przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego na terenie Miasta Słupska z możliwością wskazania kilku lokalizacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się