Monitoring w latach 2019-2022 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn – Olsztynek oraz S51 Olsztyn Południe – Olsztynek w podziale na 4 zadania

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest monitoring w latach 2019-2022 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn – Olsztynek oraz S51 Olsztyn Południe – Olsztynek w podziale na 4 zadania: 1) Zadanie nr 1 – Monitoring w latach 2019-2022 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn – Olsztynek, pododcinek A Miłomłyn – Ostróda Północ i opracowanie właściwych raportów; 2) Zadanie nr 2 – Monitoring w latach 2019 – 2022 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn-Olsztynek, pododcinek B Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 i opracowanie właściwych raportów; 3) Zadanie nr 3 – Monitoring w latach 2019 – 2022 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn – Olsztynek, pododcinek C Ostróda Południe- Olsztynek i opracowanie właściwych raportów; 4) Zadanie nr 4 – Monitoring w latach 2019 – 2022 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S51 Olsztyn Południe – Olsztynek i opracowanie właściwych raportów;
Usługa, o której mowa wyżej obejmuje: • kontrolę szczelności ogrodzeń ochronnych i naprowadzających dla herpetofauny – dotyczy wszystkich przejść dla płazów i gadów, • kontrolę drożności przepustów – dotyczy wszystkich przejść dla płazów i gadów, • kontrolę rozwoju roślinności osłonowej i naprowadzającej w otoczeniu wszystkich przejść, • kontrolę intensywności penetracji przez ludzi przejść przeznaczonych wyłącznie dla zwierząt – dotyczy przejść określonych w pkt. VI.6.6.1) i VI.6.6.2) Tomu III Opis przedmiotu zamówienia, • monitoring występowania płazów w zbiornikach retencyjnych oraz śmiertelność płazów na drodze ekspresowej na odcinku zbiornika i po 100 m w obydwie strony od końców zbiornika, • ocenę stanu i wykorzystywania przejść przez zwierzęta – dotyczy przejść określonych w pkt. VI.6.6.1) i VI.6.6.2) i VI.6.6.3) (z wyjątkiem Zadania nr 2) Tomu III Opis przedmiotu zamówienia. Długość odcinka drogi objętego usługą na Zadaniu nr 1 wynosi ok. 9,2 km. Długość odcinka drogi objętego usługą na Zadaniu nr 2 wynosi ok. 18,4 km. Długość odcinka drogi objętego usługą na Zadaniu nr 3 wynosi ok. 20,1 km. Długość odcinka drogi objętego usługą na Zadaniu nr 4 wynosi ok. 13,5 km. Podane wyżej kilometry to długości poszczególnych wybudowanych odcinków drogi S7 (dotyczy Zadania nr 1 oraz 3), drogi S7 i dk 16 (dotyczy Zadania nr 2) oraz drogi S51 (Zadanie nr 4).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.05.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się