Dostawa urządzenia do zgrzewania i etykietowania drenów na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do zgrzewania i etykietowania drenów na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi.
2. Warunki realizacji zamówienia, w tym odbioru dostarczonego urządzenia, rozliczania się Zamawiającego z Wykonawcą za wykonanie przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy.
3. Wymagane parametry techniczne w stosunku do oferowanego urządzenia do zgrzewania i etykietowania drenów zawiera załącznik do SIWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – obowiązki Wykonawcy”.
4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.05.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się