Usługi w zakresie prac czystościowych i porządkowych na rzecz NITROERG S.A. w Bieruniu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest świadczenie usług w zakresie prac czystościowych i porządkowych na rzecz NITROERG S.A. w Bieruniu w okresie: od 01.06.2019 r. do 31.05.2022 r.

2. Ofertę na przedmiot postępowania przetargowego należy przygotować
w oparciu o
a) Załącznik nr 1 do SIWZ - Wykazem obiektów i pomieszczeń objętych pracami porządkowymi,
b) Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy zakres czynności wykonywanych w ramach usług porządkowo–czystościowych.

Pozostałe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

3. Zamawiający wymaga dokonania obowiązkowej wizji lokalnej przez Oferenta przed przygotowaniem i złożeniem oferty. Odbycie wizji lokalnej jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty.
Wizja lokalna odbędzie się 7.05.2019 r. Szczegóły zostały opisane w ust. II pkt 3a SIWZ,

4. Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej w języku publikacji zgodnie z treścią Formularza Ofertowego w Systemie Wspierania Zakupów (SWZ), zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Wykonawca może zwrócić się drogą elektroniczną w SWZ (zakładka "Pytania/odpowiedzi") do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ (w tym zgłoszenie propozycji zmian do Projektu umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ) w terminie określonym w SWZ jako "ostateczny termin zadawania pytań".

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.05.2019 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.