SVA/J/4620-27/2019: Dostawa materiałów teletechnicznych, kamer i depozytora kluczy w ramach zadania 01652 Warszawa.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów teletechnicznych, kamer i depozytora kluczy w ramach zadania 01652 Warszawa.
Zamawiający podzielił zamówienie na trzy części, tj.:

Część zamówienia nr 1 - Dostawa materiałów teletechnicznych;
Część zamówienia nr 2 - Dostawa materiałów teletechnicznych – kamery;
Część zamówienia nr 3 - Dostawa materiałów teletechnicznych – depozytor kluczy.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy.
Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje producenta o materiale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami: deklaracje zgodności, certyfikaty, dopuszczenia, atesty, gwarancje, instrukcje obsługi w języku polskim.

Miejsce dostawy: Warszawa ul. Puławska 4/6.
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tj.: prawo niezrealizowania do 20% zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy lub możliwość zwiększenia do 20% zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzach cenowych stanowiących załączniki nr 2.1; 2.2 i 2.3 do SIWZ i dokumentacji – załącznik nr 8 do SIWZ, wypełniony/e formularz/e cenowy/e należy złożyć wraz z ofertą.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Sprzęt fotograficzny
  • Sprzęt video
  • Infrastruktura telekomunikacyjna

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się