Dostawa taśmy filmowej” w ramach projektu: „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa taśmy filmowej Colour Digital Intermediate Film 35 mm na podłożu poliestrowym w rolkach o długości 610 m w ilości 42 rolek. Taśma musi być dostosowana do użycia w naświetlarkach laserowych.
2. Zamawiający wymaga dostarczenia nowego przedmiotu zamówienia, nieużywanego, bez śladów użytkowania, pierwszego gatunku, pełnowartościowego.
3. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się na terenie Wytwórni Filmów dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21.
4. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

32354200-1 – taśma filmowa
Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi wskazanymi dla przedmiotu zamówienia.
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego ze wskazanym przedstawicielem Wykonawcy.
4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, numeru fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.05.2019 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.