Dostawa i Nasadzenie 160 drzew na ternie M.C.L.Ch.P. i G. w Otwocku ul. Reymonta 83/91 zgodnie z Projektem Nasadzeń Zastępczych oraz Decyzją nr 1022/2017 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 160 drzew oraz ich nasadzenie na terenie MCLChPiG w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 zgodnie z Projektem Nasadzeń Zastępczych oraz Decyzją nr 1022/2017 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dostarczone drzewa muszą pochodzić z polskich szkółek objętych patronatem Polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin lub ze szkółek zagranicznych polecanych przez PIOR.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ .

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2019 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Narutowicza 80
Otwock 05-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
ul. Narutowicza 80
Otwock 05-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się