NAPRAWA ORAZ PRZYGOTOWANIE DO LEGALIZACJI PRZEZ WDT TRZECH ZBIORNIKÓW 50m3

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa i przygotowanie do legalizacji przez WDT trzech zbiorników V-50 m3 na paliwo lotnicze.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 8 do SIWZ.
3. Wszystkie koszty związane z naprawą i przygotowaniem do legalizacji przez WDT wchodzą w zakres przedmiotowego zamówienia.
4. Zamawiający określił w formularzu cenowym ilości zbiorników zostaną poddana naprawie i legalizacji, jakie wykonawca ma bezwarunkowo wykonać w ramach niniejszego postępowania.
5. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 Ustawy przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się