Produkcja i dostawa biletów jednorazowych komunikacji miejskiej organizowanej przez miasto Gdańsk na rok 2019

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Produkcja i dostawa biletów jednorazowych komunikacji miejskiej organizowanej przez miasto Gdańsk na rok 2019: 1. Ilość: 90 000 bloczków, w tym: 21 000 bloczków zadrukowanych reklamą na rewersie (w dwóch wzorach po 20 000 i 1 000 bloczków), po 100 sztuk biletów w bloczku. Zamawiający informuje, iż jest 10 nominałów biletów jednorazowych - 5 normalnych i 5 ulgowych. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadku zmiany taryfy, zlecenia druku biletów o innych nominałach bez prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia czy odszkodowania. 3. Nominały biletów mogą ulec zmianie w przypadku zmiany taryfy. 4. Opracowanie projektu graficznego biletów jednorazowych leży po stronie Zamawiającego. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianych biletów jednorazowych w całym okresie trwania umowy – przy czym zmniejszenie to nie może przekroczyć 20% wielkości całego zamówienia bez prawa Wykonawcy do odszkodowania

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.05.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Na Stoku 49
Gdańsk 80-874
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Na Stoku 49
Gdańsk 80-874
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się