Zakup wraz z dostawą remontera drogowego i montażem na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego należącego do Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup wraz z dostawą remontera drogowego i montażem na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego należącego do Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie”.
2. Wymagane parametry i wyposażenie remontera:
2.1. remonter fabrycznie nowy (rok produkcji 2018-2019) o masie własnej nieprzekraczającej 3t dostosowany do montażu na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego. .
2.2. silnik Diesla chłodzony powietrzem o mocy minimum 23 KW, napędzający obwody hydrauliczne remontera w tym : dmuchawy, pompy emulsji i ślimaki.
2.3. zasobnik na kruszywo dwukomorowy, pojemność komór łączna min 4 m3 .
2.4. podawanie kruszywa dwoma niezależnymi podajnikami ślimakowymi.
2.5. zbiornik na emulsję o pojemności co najmniej 1000 litrów, izolowany, wyposażony we wskaźniki poziomu emulsji oraz temperatury emulsji.
2.6. ogrzewanie emulsji palnikiem olejowym z zamkniętą komorą spalania sterowanym automatycznie z precyzyjną regulacją temperatury emulsji.
2.7. paliwo palnika: olej napędowy.
2.8. pompa zębata do emulsji bitumicznej, zlokalizowana poza zbiornikiem, o napędzie hydraulicznym.
2.9. instalacja do emulsji wyposażona w systemie recyrkulacji,
2.10. ramię robocze umożliwiające pracę w promieniu nie mniejszym niż 4 m ze wspomaganiem pneumatycznym, zamontowane w tylnej części pojazdu, przegubowe i uchylne, z przewodami doprowadzającymi kruszywo i emulsję bitumiczną, z bezstopniową regulacją wysokości głowicy roboczej realizowaną siłownikiem pneumatycznym, z demontowalnym pulpitem sterującym. Wysięgnik na czas przejazdu samochodu składany.
2.11. głowica robocza umożliwiająca pracę w różnych trybach tj. tylko nadmuch, tylko natrysk emulsji, podawanie grysu otoczonego emulsją, podawanie tylko grysu różnej frakcji
2.12. system redukcji prędkości powietrza z głowicy roboczej, ilości emulsji oraz grysu z bezstopniową regulacją , sterowaną z pulpitu przy głowicy roboczej z podglądem parametrów na wyświetlaczu.
2.13. pomarańczowa ostrzegawcza lampa błyskowa zamontowana u góry remontera.
2.14. ledowe oświetlenie ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym do sygnalizacji kierunku omijania remontera przez inne pojazdy, zamontowana na remonterze z tyłu pojazdu z możliwością wyświetlania pozycji: strzała w lewo, strzała w prawo, krzyż.
2.15. komplet nóg odstawczych umożliwiających demontaż remontera z pojazdu bez użycia dźwigu,
3. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
2.1. gwarancja na zamówiony sprzęt minimum 24 miesiące,
3.2. serwis dokonywany będzie w siedzibie Zamawiającego,
3.3. w wyjątkowych sytuacjach, w których dokonanie naprawy nie będzie możliwe w siedzibie zamawiającego, Wykonawca odbierze niesprawny sprzęt i dokona naprawy we własnym serwisie,
3.4. czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie serwisowe/naprawy nie dłużej jak 48 godzin,
3.5. przeglądy okresowe bezpłatne w okresie gwarancji w miejscu garażowania urządzenia, serwis gwarancyjny sprawowany bezpośrednio przez wykonawcę,
3.6. W cenie oferty należy uwzględnić realizację usługi montażu remontera na skrzyni ładunkowej samochodu należącego do Zamawiającego w miejscu garażowania samochodu. Remonter powinien być zamontowany na samochodzie w sposób „nie na stałe” tzn. z możliwością łatwego demontażu.
3.7. w cenie należy uwzględnić przeglądy gwarancyjne.
3.8. Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego wyznaczonych pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu w cenie oferty,
3.9. przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy do Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie, ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo oraz wykona montaż remontera na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego należącego do Zamawiającego,
3.10. Wykonawca dołączy na etapie podpisania umowy katalog części zamiennych w języku polskim oraz kartę gwarancyjna i deklarację zgodności CE,
3.11. przedmiot umowy musi posiadać wymagane prawem dokumenty (atesty) i musi spełniać warunki techniczne zgodne z polskimi i europejskimi normami,
4. Nazwa i kod opisujące przedmiot zamówienia (CPV): 34920000-2 Sprzęt drogowy
5. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.05.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się