Zakup materiałów hydraulicznych, ogólnobudowlanych, elektrycznych, stolarskich oraz wykładzin i paneli na potrzeby Działu Technicznego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup materiałów hydraulicznych, ogólnobudowlanych, elektrycznych, stolarskich oraz wykładzin i paneli na potrzeby Działu Technicznego, w podziale na części, tj.:
Część nr 1: Zakup materiałów hydraulicznych na potrzeby Działu Technicznego.
Część nr 2: Zakup materiałów ogólnobudowlanych na potrzeby Działu Technicznego.
Część nr 3: Zakup materiałów elektrycznych na potrzeby Działu Technicznego.
Część nr 4: Zakup materiałów stolarskich na potrzeby Działu Technicznego.
Część nr 5: Zakup wykładzin i paneli na potrzeby Działu Technicznego.
2. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1A-1E do SIWZ (odpowiednio do części), zwany dalej opisem przedmiotu zamówienia.
3. Wykonaniem przedmiotu zamówienia jest produkcja lub zakup i sukcesywne dostarczenie przez Wykonawcę bieżących zamówień, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w przedmiotowej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.05.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

 • Inne
 • Akcesoria budowlane
 • Armatura
 • Kable, przewody
 • Materiały izolacyjne
 • Materiały konstrukcyjne
 • Materiały wiążące i łączenia
 • Materiały wykończeniowe, farby, posadzki
 • Nawierzchnie
 • Pokrycia dachowe
 • Trakcje, szyny i podkłady
 • Zaplecze budowlane
 • Drzewo i produkty celulozowe
 • Materiały elektryczne
 • Rury

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się