Wzmocnienie drugiego dna z laminatu przestrzennego w zbiorniku wody technologicznej TK-0660 i ropy naftowej TK-625B oraz wymiana systemu detekcji w zbiornikach wody technologicznej TK-0660 i TK-0620 Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno

» Opis zapytania


Przedmiot zamówienia: Wzmocnienie drugiego dna z laminatu przestrzennego w zbiorniku wody technologicznej TK-0660 i ropy naftowej TK-625B oraz wymiana systemu detekcji w zbiornikach wody technologicznej TK-0660 i TK-0620 Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno
Informacje na temat wadium: 10.000,00 zł
Warunki dotyczące ofert:
Zastrzeżenie dotyczące SIWZ: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania: Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zostać unieważnione (na każdym etapie)
Inne uwagi: W celu złożenia oferty spełniającej wymagania określone w SIWZ Wykonawca, który pobrał dokumentację ze strony internetowej, powinien śledzić informacje zamieszczone na tej stronie. Zamawiający wymaga wniesienia ZNWU.
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia: przetargi.pgnig.pl
Termin i miejsce otwarcia ofert: 09.05.2019 12:00PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra, Dział Przetargów i Umów, pokój nr 211
Termin związania z ofertą: 60 dni

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.05.2019 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się