Dostawa chloru ciekłego

» Opis zapytania

Dostawa: Chlor ciekły - 3000 kg
Wydział posiada własny zbiornik 500kgNr WE:231-959-5; Nr CAS: 7782-50-5; nr indeksowy: 017-001-00-7; nrUN1017. Wymagania jakościowe: chlor >=99,6%, woda max 30 [mg/kg]Do każdej dostawy ww materiałów należy dostarczyć świadectwo jakości,atest, certyfikat.
Dostawy po uprzednim potwierdzeniu mailowym lub telefonicznym.
Termin zakończenia dostaw to 06.04.2020r
Warunki płatności (przelewem, minimum 60 dni od daty dostawy towaru i wpływu faktury VAT w wersji papierowej do siedziby MERCUS Logistyka Sp. z o.o. w Polkowicach, ul. Kopalniana 11, 59-101 Polkowice),
Gwarancja: minimum 12 miesięcy od daty zamontowania/ 15 miesięcy od daty dostawy.

Załączniki:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.04.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się