Dostawa urządzeń chłodniczych i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa urządzeń chłodniczych i sprzętu laboratoryjnego w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami:
Pakiet 1: Dostawa zamrażarki szufladowej
Pakiet 2: Dostawa chłodziarki
Pakiet 3: Dostawa zestawów elementów eksploatacyjnych do młynka na ciekły azot
Pakiet 4: Dostawa pompy dwutłokowej
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych Pakietów został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1-2.4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się