Wykonanie mundurów historycznych i oprzyrządowania

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Postępowanie dotyczy wykonania i dostawy mundurów historycznych i oprzyrządowania. Postępowanie podzielone jest na 8 zadań. Wykonawca może wycenić dowolną liczbę zadań z tym, że musi złożyć ofertę kompletną na zadanie, które chce wykonać, tzn. musi wycenić wszystkie pozycje w danym zadaniu.
termin wykonania: do 30.09.2019r.
Na poświadczenie posiadanego doświadczenia w wykonywaniu mundurów historycznych lub/ i sporządzania replik broni Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz wykonanych realizacji w okresie ostatnich 3 lat. na potwierdzenie, ze usługi zostały należycie wykonane Wykonawca musi dołączyć do wykazu referencje poświadczające należyte wykonanie usług.
Zgodnie z warunkami określonymi w załączniku Wykonawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony asortyment.
Wykonawcy muszą do oferty załączyć wypełnione arkusze z zestawieniem asortymentowo - wartościowym do każdego zadania oddzielnie. kwota - Cena brutto z danego arkusza musi zostać wpisana za całość danego zadania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Dodatki
  • Odzież

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się