Wykonanie prac przygotowawczych i rekultywacyjnych związanych z realizacją zadania geologicznego pn. Pruchnik 36 i Pruchnik 37

» Opis zapytania


Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac przygotowawczych i rekultywacyjnych związanych z realizacją zadania geologicznego pn. Pruchnik 36 i Pruchnik 37
Informacje na temat wadium: Wadium w wysokości: 25 000,00 PLN. Forma wnoszenia wadium: Pieniądze na rachunek (76 1600 1071 8766 0000 0003 3698) Gwarancje bankowe Gwarancje ubezpieczeniowe
Warunki dotyczące ofert:
Zastrzeżenie dotyczące SIWZ: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania: Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zostać unieważnione (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG S.A.
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia: przetargi.pgnig.pl
Termin i miejsce otwarcia ofert: 26.04.2019 11:30PGNiG SA, M. Kasprzaka 25, Departament Zakupów, bud. C6.
Termin związania z ofertą: 60 dni

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.04.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi wiertnicze i wydobywcze
  • Usługi instalacji sprzętu wydobywczego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.