Dostawa destylatora elektrycznego. Oznaczenie sprawy OZ/D/19/30/DM

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednego destylatora elektrycznego. 2. CPV: 42910000-8 Aparatura do destylacji, filtrowania lub rektyfikacji. 3. Termin wykonania zamówienia: do 28 dni od dnia zawarcia umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.04.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się