Świadczenie usług w zakresie konserwacji urządzeń wodnych na terenie gminy Wołomin

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wiosenna i jesienna konserwacja urządzeń wodnych na terenie gminy Wołomin w 2019 roku, w podziale na części:
Część 1 – Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wiosennej konserwacji urządzeń wodnych na terenie gminy Wołomin w 2019 r.
W zakres prac wchodzi m. in.: wykonanie wszystkich robót ujętych w przedmiarze robót , w szczególności: ręcznie lub mechanicznie wykaszanie porostów ze skarp, cieku i pasa technicznego szerokości 1 m wzdłuż obu krawędzi rowu wraz z wygrabieniem, usunięcie zatorów z drzew, gałęzi i śmieci z koryta, ręczne lub mechaniczne usuwanie namułu z dna cieku i złożenie go na koronie skarpy lub odłożenie na uszkodzonych skarpach (z ewentualnym zabudowaniem wyrw), oczyszczenie przepustów rurowych, oczyszczenie terenu w obrębie prowadzonych prac, załadunek i wywóz zanieczyszczeń na wysypisko.
Część 2 – Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jesiennej konserwacji urządzeń wodnych na terenie gminy Wołomin w 2019 r.
W zakres prac wchodzi m. in.: wykonanie wszystkich robót ujętych w przedmiarze robót, w szczególności: ręcznie lub mechanicznie wykaszanie porostów ze skarp, cieku i pasa technicznego szerokości 1 m wzdłuż obu krawędzi rowu wraz z wygrabieniem, usunięcie zatorów z drzew, gałęzi i śmieci z koryta, ręczne lub mechaniczne usuwanie namułu z dna cieku i złożenie go na koronie skarpy lub odłożenie na uszkodzonych skarpach (z ewentualnym zabudowaniem wyrw), oczyszczenie przepustów rurowych, oczyszczenie terenu w obrębie prowadzonych prac, załadunek i wywóz zanieczyszczeń na wysypisko.
Szczegółowy zakres zadań zawierają Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Zał. nr 1A do SIWZ i Przedmiary robót – Zał. nr 1B do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się