Analiza pracy kotłów OP650-050 [K-5, K-6, K-7, K-8] pod względem zwiększenia ich wydajności dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.