Naparawa telefonów iPhone

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest:

1. Naprawa telefonu iPhone X 256GB

Opis usterki:
- telefon zalany - nie działa. Tylko części oryginalne.

Numer inwentaryzacyjny telefonu: 62900003823.
Numer IMEI: 359408080613393.
Gwarancja 3 miesiące.


2. Naprawa telefonu iPhone X 256GB

Opis usterki:
- uszkodzony mechanicznie- po upadku stłuczony-nie działa.

Numer inwentaryzacyjny telefonu: 62900003821.
Numer IMEI: 359407080488897.
Gwarancja 3 miesiące.


Oferta musi zawierać wszystkie koszty robocizny, części i przesyłki kurierskiej w obie strony.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Kontakt : Zygmunt Garliński, tel. 607610084.

Termin naprawy do 15 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty. Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia.


W przypadku nie wyrażenia zgody przez Oferenta na warunki zawarte w Kryteriach Ogólnych formularza ofertowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiej oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.04.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się