Dostawa elementów grzejnych do elektrycznych pieców wysokotemperaturowych.

» Opis zapytania

Jednorazowa dostawa 22 szt elementów grzejnych do elektrycznych pieców wysokotemperaturowych z dikrzemku molibdenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zamieścił w załączniku nr 1 do SIWZ. Dostawa ma zostać zrealizowana w czasie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie - maksymalnie do dziesięciu tygodni od podpisania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się