Powrót

Wykonywanie całodobowej usługi w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów budowlanych, sportowych, osób i mienia oraz terenu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz w formie zabezpieczenia technicznego, przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o postanowienia Ust