Powrót

Dostawa jakościowych testów do diagnostyki w próbkach osocza/surowicy krwiodawców przeciwciał anty HCV, przeciwciał anty HIV 1 (wraz z grupą O) +2 oraz antygenu p24, HBsAg (wraz z testem potwierdzenia) oraz kiły (anty-Treponema pallidum) metodą chemiluminescencji lub elektrochemiluminescencji ...

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.05.2019 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się