BIEŻĄCA KONSERWACJA I USUWANIE AWARII SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie czyszczenia, udrażniania sieci i konserwacji oraz usuwania awarii sieci kanalizacji deszczowej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (na pełen etat) przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 2 osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania (z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji) - tj. wykonujących następujące czynności:
- kontrola pracy sieci kanalizacji deszczowej,
- eksploatację urządzeń przepompowni deszczowych,
- czyszczenie kanałów i studzienek,
- naprawa wszystkich elementów sieci,
- udział w odbiorach sieci kanalizacji deszczowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.04.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się