Dostawa materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie niszczenia dokumentacji niearchiwalnej.

» Opis zapytania

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: dostawa
Tryb postępowania: procedura otwarta
Data ogłoszenia: 2019-04-12
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, śląskie, pomorskie, łódzkie, dolnośląskie

ogłoszenie:

siwz:

formularz ofertowy:

kalkulacja cenowa - załącznik 1 do formularza ofertowegi i umowy:

projekt umowy:

załącznik 2:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.04.2019 | 23:59


» Lokalizacja

„Poczta Polska Spółka Akcyjna” Region Pionu Infrastruktury w Szczecinie
Wydział Zaopatrzenia, Al. Niepodległości 41/42, 70-940 Szczecin, I piętro pok. nr 110.


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

„Poczta Polska Spółka Akcyjna” Region Pionu Infrastruktury w Szczecinie
Wydział Zaopatrzenia, Al. Niepodległości 41/42, 70-940 Szczecin, I piętro pok. nr 110.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się