Regeneracja i naostrzenie walców do walcarki - 64 szt. Wydział TK Zakład Polkowice.

» Opis zapytania

Regeneracja i naostrzenie walców do walcarki - 64 szt.
Wymiary walców do walcowania gwintów M18 i M20:
- długość walca 180mm
- średnica otworu walca fi 80mm
- średnica walca około 200mm
Celem regeneracji jest usunięcie starego gwintu na walcach i wykonanie nowego.
Cena wina zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania.
Ilość 64 szt. jest ilością szacunkową, sztuki będą zlecane w miarę potrzeb każdorazowo na osobnym zamówieniu.
Z tytułu niezrealizowanych (niewykonanych ilości) Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń.

Możliwa wizja lokalna. Osoba do kontaktu w sprawach technicznych:
Pan Adrian Pudło 693 713 030; 76 8470 959
Płatność - przelew 60 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Termin realizacji: okres obowiązywania do końca 2020 roku.
Dokładne terminy będą ustalane z panem Adrianem Pudło i zlecane zamówieniem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.06.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się