Dostawa materiałów elektrycznych do wskazanych lokalizacji na terenie woj.mazowieckiego

» Opis zapytania

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: dostawa
Tryb postępowania: procedura otwarta
Data ogłoszenia: 2019-04-11
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: mazowieckie

Treść ogłoszenia:

SIWZ:

Zalacznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy:

Zalacznik nr 2 do SIWZ - Formularz rzeczowo-cenowy:

Zalacznik nr 3 do SIWZ -Projekt umowy:

Zalacznik nr 4 do SIWZ - Wykaz miejsc dostaw i osob do kontaktu:

Zalacznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw:

Zalacznik nr 2 do SIWZ - Formularz rzeczowo-cenowy:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.04.2019 | 23:59


» Lokalizacja

Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, Wydział Zamówień Terenowych, WSP ds.Zamówień Terenowych Lublin, ul.Świętokrzyska 31/33, 00-941 Warszawa,
pok. nr 651.


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, Wydział Zamówień Terenowych, WSP ds.Zamówień Terenowych Lublin, ul.Świętokrzyska 31/33, 00-941 Warszawa,
pok. nr 651.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się