Zakup aparatury w ramach projektu “PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury w ramach projektu”PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ilości i wymaganiach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.04.2019 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.