Dostawa wyposażenia pomieszczeń w ramach realizacji projektu „ Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Dzianiszu na cele społeczne i kulturalne (ośrodek zdrowia, przedszkole, ośrodek kultury, biblioteka publiczna)”. - urządzenia kuchenne.

» Opis zapytania

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup/wykonanie i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia kuchni w budynku wielofunkcyjnym w m. Dzianisz, Gmina Kościelisk.o

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 7 do SIWZ .

3.1.1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
dostawa urządzeń:
3.1.1.1. szafa mroźnicza
3.1.1.2. maszynka do mielenia mięsa
3.1.1.3. mikser ręczny
3.1.1.4. stół roboczy
3.1.1.5. patelnia
3.1.1.6. waga

3.1.1.7. Zakres zamówienia obejmuje zakup/ wykonanie, dostawę (załadunek, transport, rozładunek i wnie-sienie do pomieszczeń przeznaczenia), montaż mebli i urządzeń.
3.1.1.8. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru celem wykonania właściwego stołu roboczego – jego dostawanie do istniejącej zabudowy kuchni.
3.1.1.9. W skład zakresu wchodzi również zapewnienie niezbędnego okablowania, podłączenia i kontroli sprawności podłączonych urządzeń oraz montowanych systemów.
3.1.1.10. Do zakresu należy również przeprowadzenie szkoleń eksploatacyjnych oraz sporządzenie instrukcji eksploatacji.
3.1.1.11. Po stronie Wykonawcy leży utylizacja materiałów odpadowych i opakowań, za wyjątkiem tych, któ-rych posiadania wymagają producenci wyposażenia w trakcie postępowań reklamacyjnych.
3.1.2. Miejsce realizacji: Gmina Kościelisko – miejscowość Dzianisz – Budynek Wielofunkcyjny – Kuchnia (Dzianisz 173).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się