Zakup i dostawa przez Wykonawcę, transportem własnym nie używanego wału do Rozdrabniacza Vecoplan.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przez Wykonawcę (do siedziby Zamawiającego – Gorzów Wlkp., ul. Małyszyńska 180.) transportem własnym nie używanego wału do Rozdrabniacza Vecoplan. – Zamówienie dotyczy części - pozycje 1,2,3 zobrazowane na rysunku technicznym w załączniku nr 5 do siwz, mianowicie:
1. Wirnik szt. 1
2. Wał wirnika szt. 1
3. Wał wirnika szt. 1

Dane techniczne:
- Rotor wykonany ze stali S355J2+N, kieszenie dla 56 noży są napawane. Noże (narzędzia rozdrabniające) o wymiarach 60x60x30mm będące w posiadaniu Zamawiającego zostają przez niego zamontowane na rotorze i nie stanowią przedmiotu zamówienia.
- średnica wirnika (okrąg skrawania) – 640 mm
- długość wirnika – 1810 mm
- prędkość obrotowa wirnika – 60-340 min-1
Dostarczony element musi być kompatybilny z urządzeniem Rozdrabniacz VAZ 1800 XL-T- rok produkcji 2014 oraz parametrami zgodny z oryginałem. Element nie może być prototypem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się