Wykonywanie kompleksowej usługi teleopieki wraz z dostawą urządzeń

» Opis zapytania

Objęcie systemem opieki zdalnej 36 uczestników projektu pn. "Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem!" z terenu powiatu wodzisławskiego. Usługa świadczona będzie dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku w ich miejscu zamieszkania. Zamówienie obejmuje: 1) dostawę 36 zestawów urządzeń do opieki zdalnej (teleopieki), 2) montaż urządzeń wraz z instruktażem w miejscu zamieszkania każdego z uczestników projektu, 3) świadczenie usług opieki zdalnej w ramach miesięcznego abonamentu wraz z abonamentem GSM, w tym diagnozę potrzeb uczestników projektu, 4) uruchomienie usługi teleopieki (demontaż wraz z ponownym montażem, instruktażem oraz przeprowadzeniem diagnozy) dla innego użytkownika w przypadkach szczególnych np. zgonu użytkownika, w terminie 7 dni roboczych od dokonania zgłoszenia, zapewniając w dalszym ciągu świadczenie usługi dla 36 użytkowników.
W ramach abonamentu usługodawca zapewni objęcie usługą teleopieki uczestników projektu przez cały okres trwania projektu tj. od podpisania umowy do 31.10.2021r. przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia. Szczegółowy opis i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Załączniku nr 2a do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.04.2019 | 11:15


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi medyczne
  • Sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne
  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się