Świadczenie usług ratownictwa wodnego w Parku Wodnym Trzy Fale w Słupsku

» Opis zapytania

Wykonawca, w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie w szczególności do:
1) kompleksowego zabezpieczenia ratowniczego na terenie obiektu Parku Wodnego,
2) udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w obiekcie Parku Wodnego w godzinach jego otwarcia, obejmującego podstawowe opatrzenie ran i urazów, a w poważniejszych przypadkach poinformowanie pracownika Recepcji o konieczności wezwania Pogotowia Ratunkowego,
3) zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi do tej ustawy,
4) wykonywania wszystkich obowiązków określonych w zakresie obowiązków ratownika,
5) prowadzenia nadzoru w zakresie przestrzegania przez osoby korzystające z pływalni obowiązującego Regulaminu Parku Wodnego, przepisów BHP i ppoż., w tym pouczania grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych korzystających z pływalni, o obowiązujących na terenie Parku Wodnego przepisach,
6) zapewnienia ciągłości obsady stanowisk ratowniczych na pływalni w godzinach pracy pływalni z wyłączeniem wybranych świąt, przerwy technologicznej oraz dni wyznaczonych przez kierownika Parku Wodnego, wg grafiku pracy stref,
7) zapewnienia osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy za kontrolę i nadzór prawidłowości realizacji powierzonego zadania,
8) bieżącego wyposażenia ratowników w stroje i obuwie zgodne z wymogami BHP oraz gwizdki. Wymagane jest, aby ratownicy oraz kierownicy zmiany ratowników wodnych zostali wyposażeni w następujący strój:
a) koszulka T-shirt w kolorze żółtym z napisem w kolorze białym Ratownik wodnym, który będzie się znajdował z przodu koszulki na lewej piersi oraz z tyłu koszulki. Na lewym rękawie logotyp Parku Wodnego Trzy Fale,
b) spodenki w kolorze żółtym,
c) klapki w kolorze czarnym lub granatowym.
Zabrania się umieszczania logotypów, znaków firmowych i informacji innych niż wskazanych powyżej.
9) dbania o stanowisko ratownicze oraz konserwację powierzonego sprzętu, prowadzenia dokumentacji działań ratowniczych w myśl ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi do tej ustawy,
10) przestrzegania zakresu obowiązków i czynności ratowników na poszczególnych stanowiskach, określonych w istotnych postanowieniach umowy,
11) określenie stref dozoru przypadających na jednego ratownika,
12) przestrzegania procedur obowiązujących w Parku Wodnym,
13) zapewnienia, aby każdy ratownik realizujący przedmiot niniejszego zamówienia, posiadał uprawnienia zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Sprzęt ratowniczy
  • Ochrona
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się