„Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Zduńska Wola w systemie zaprojektuj - wybuduj”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest działanie inwestycyjne w systemie „zaprojektuj – wybuduj”.
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Zduńska Wola
W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać:

1) powierzchnie utwardzone PSZOK:
– z betonowej kostki brukowej z podbudową pod ruch ciężki, plac o powierzchni 1 400 m2 oraz utwardzenie drogi dojazdowej oraz zjazdu z drogi publicznej,
– z betonowej kostki brukowej z podbudową pod ruch pieszy, uwzględniającą posadowienie kontenerów, łączne powierzchnia 150-200 m2,
2) wiatę magazynową nad kontenerami otwartymi (9-36 m3),
3) kontener socjalno-biurowy wyposażeniem oraz wydzieloną częścią biurową i sanitarną;
4) magazyn zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych (wraz z wyposażeniem, m. in. specjalistycznymi pojemnikami na odpady niebezpieczne);
5) magazyn przedmiotów do ponownego użycia z warsztatem;
6) infrastrukturę towarzyszące i niezbędne instalacje:
– instalacja wodociągowa z przyłączem (a w razie potrzeby fragmentem sieci) oraz niezbędną infrastrukturą oraz instalacjami, w tym infrastrukturą ppoż.,
– instalacja elektryczna wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami, w tym system oświetlenia placu,
– niezbędne instalacje i urządzenia kanalizacyjne,
– kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, odpowiednio oznaczone i opisane (5 kontenerów min. 36 m3, 1 niski kontener min. 9 m3, 6 kontenerów KP-7, 3 pojemniki 1,1 m3, 5 pojemników 240 l);
– tablice informacyjne i edukacyjne,
– ogrodzenie, z bramą wjazdową,
– zieleń ozdobna i izolacyjna.

Przedmiot zamówienia współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Zduńska Wola”

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.04.2019 | 10:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się