Striperka do fotopolimeru do płytek drukowanych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej striperki do fotopolimeru do płytek drukowanych. Miejscem dostawy ww. urządzenia jest siedziba Zamawiającego, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa. 2. Zakres dostawy obejmuje: 1) dostarczenie urządzenia do zamawiającego, 2) instalację i uruchomienie urządzenia, 3) przeprowadzenie szkolenia w siedzibie zamawiającego. 3. Przedmiot oraz zakres zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.04.2019 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się