Usługa obsługi telefonicznej rejestracji i informacji dla pacjentów.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obsługi telefonicznej rejestracji i informacji dla pacjentów (usługa call center).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań związanych z realizacją zawiera: Załącznik Nr 1A do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia będący także arkuszem danych świadczonej usługi, załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy.
3. Termin realizacji zamówienia - usługa będzie realizowana w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (szczegółowe zapisy dotyczące realizacji zamówienia – patrz wzór umowy).
4. Usługa ma być świadczona w pracujące dni powszednie (pon.- pt.) w godzinach 08:00-18:00,
w oparciu o 4 stanowiska rejestracyjne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się