Dostawa wyposażenia niemedycznego

» Opis zapytania

Dostawa wyposażenia niemedycznego
Zad. 1 – Szorowarka, polerka, odkurzacz
Zad. 2 – Urządzenie do dezynfekcji suchą mgłą
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b, 4, 5 do SIWZ
3.3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisanych w SIWZ wyłącznie w odniesieniu do przedmiotu zamówienia opisanego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty oraz w odniesieniu do norm wskazanych w zestawieniu parametrów technicznych i funkcjonalnych.
Rozwiązanie równoważne oznacza rozwiązanie umożliwiające uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego i sprecyzowanego w SIWZ za pomocą innych rozwiązań.
3.4. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.04.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się