Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lisiej Górze w systemie zaprojektuj wybuduj

» Opis zapytania

Zakres przedsięwzięcia realizowany będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, który obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: ”Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lisiej Górze” PSZOK planuje się zlokalizować na terenie działki nr ewid. 1346/2 w miejscowości Lisia Góra. Program funkcjonalno użytkowy opisuje szczegółową charakterystykę i wymagania Zamawiającego, dotyczące realizację przedmiotowej inwestycji.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz lokalizacja znajduje się w dołączonych do SIWZ:

Program Funkcjonalno Użytkowy – załącznik nr 6 do SIWZ
Uzupełnienie do PFU – załącznik nr 7 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się