Dostawa zmywarek do naczyń z funkcją wyparzania wraz z montażem

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa zmywarek do naczyń z funkcją wyparzania wraz z montażem
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SIWZ.
Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.04.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Ziołowa 45-47
Katowice 40-635
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Ziołowa 45-47
Katowice 40-635
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się