Bieżąca obsługa i konserwacja fontann, znajdujących się na terenie miasta Olsztyna w latach 2019-2022

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa i konserwacja fontann miejskich, znajdujących się na terenie miasta Olsztyna w latach 2019-2022. Zakres konserwacji fontann obejmuje w szczególności:
1) czyszczenie, odkażanie i dezynfekcja niecek fontann oraz czyszczenie rzeźb fontann, podestów i stopni okalających fontanny, obejmujące również usuwanie graffiti itp.,
2) czyszczenie i wymiana dysz wytryskowych,
3) czyszczenie filtrów piaskowych (min. co 2 tygodnie),
4) uszczelnianie połączeń rurociągów,
5) usunięcia kamienia kotłowego,
6) odkażanie wody,
7) wymiana wody w uzasadnionych przypadkach,
8) kontrola układów sterujących,
9) smarowanie i przegląd pomp,
10) dopuszczanie wody do układu fontann,
11) regulacja układu,
12) wymiana bezpieczników,
13) wymiana drobnych połączeń instalacji wodociągowej,
14) wymiana końcówek na przewodach elektrycznych,
15) wymiana żarówek,
16) zgłaszanie awarii i uszkodzeń fontann,
17) kontrola stanu studni wodomierzowej min. nie dopuszczanie do gromadzenia się w niej wody,
18) codzienna kontrola stanu wody, polegająca na sprawdzeniu zaglonienia i ogólnej czystości.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Knosały
Olsztyn 10-015
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych
  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
ul. Knosały
Olsztyn 10-015
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się