Wycinka i chirurgia drzew

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są: usługi polegające na wykonywaniu wycinki drzew oraz chirurgii drzew przy drogach powiatowych pozamiejskich, zlokalizowanych na terenie powiatu ostrowskiego, polegających m.in. na:
a) wycięciu wskazanych drzew poniżej 20cm od poziomu jezdni;
b) usuwaniu (frezowaniu) pni i usuwaniu karpin;
c) transporcie i składowaniu ściętych drzew;
d) brakowaniu drewna;
e) pielęgnacji drzew;
f) oczyszczaniu i porządkowaniu miejsc po wycince lub pielęgnacji drzew.

Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Ilości poszczególnych asortymentów podane w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 1A do SIWZ) są wielkością orientacyjną i Zamawiający nie gwarantuje zlecenia tych usług w podanym zakresie. Ilość usług wyniknie w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb. Obmiar zleconych usług zostanie sporządzony przez Wykonawcę, a jego zgodność sprawdzona przez Zamawiającego w ramach procedury odbioru zlecenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Staszica 1
Ostrów Wielkopolski 63-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
Staszica 1
Ostrów Wielkopolski 63-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się