Konserwacja wojskowych bocznic kolejowych w Mostach i Stargardzie

» Opis zapytania

Szczegółowy opis zamówienia związanego z konserwacją wojskowych bocznic kolejowych w Mostach i Stargardzie, znajduje się w załącznikach nr 7 i 8 do niniejszej SIWZ.
Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie zaleceń stwierdzonych podczas obchodów, oględzin i kontroli rocznej wojskowych bocznic kolejowych:
− ręczna rozbiórka torów kolejowych na podkładach strunobetonowych z ręcznym załadunkiem, szyny S42;
− ręczne balastowanie torów – podsypka żwirowa;
− przewóz materiałów budowlanych nawierzchnia stalowa po rozebranym rozjeździe;
− przewóz materiałów budowlanych - podkłady strunobetonowe po rozebranych torach;
− poprawienie prześwitu rozjazdu w rozjeździe typu lekkiego i średniego;
− wymiana pojedynczych podkładów;
− pokrycie warstwą tłucznia podsypki żwirowej;
− rozebranie rozjazdu zwyczajnego nr 202 na podrozjezdnicach drewnianych;
− naprawa toru przez wymianę pojedynczych zniszczonych podrozjezdnic;
− naprawa odkształceń poziomych toru;
− podbijanie pojedynczych podkładów drewnianych;
− prostowanie toru (nasuwanie poprzecznego 10 cm) typu średniego i ciężkiego, podkłady drewniane, podsypka z pospółki lub żwiru;
− ręczne dokręcenie 3 wkrętów w podkładce przy konserwacji torów;
− ręczne dokręcenie śrub stopowych przy konserwacji torów;
− ręczne dokręcanie śrub łubkowych 4 otworowych przy konserwacji torów;
− wymiana złączek - śruby stopowe, łapki, pierścienie sprężyste;
− oliwienie śrub stopowych ręcznie;
− regulacja nieweloty przez podniesienie toru gr 8 cm;
− malowanie farbą olejną latarni i zwrotników, Wk1 WBK Mosty i Stargard;
− ręczne zdjęcie warstwy mchu z podkładów drewnianych, oczyszczenie z żużla, gałęzi, liści, śmieci itp. z torowiska, skarp nasypów i przekopów, rowów odwadniających oraz trójkątów widzialności na przejazdach WBK Mosty, Stargard;
− utylizacja podkładów i podrozjezdnic – Mosty;
− montaż wskaźników Z 1.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się