Wycinka i pielęgnacja drzew rosnących na nieruchomościach, będących własnością Miasta Kobyłka wraz z usunięciem pozostałości w postaci karp po wyciętych drzewach z podziałem na części

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wycince i pielęgnacji drzew rosnących na nieruchomościach, będących własnością Miasta Kobyłka wraz z usunięciem pozostałości w postaci karp po wyciętych drzewach z podziałem na części: część 1 – wycinka drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Kobyłka, część 2 – wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych, w tym cięć pielęgnacyjno-sanitarnych i technicznych oraz wykonanie prac interwencyjnych w obrębie koron drzew oraz usuwanie złomów i wywrotów drzew w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Kobyłka, część 3 – usuwanie karp po wyciętych drzewach poprzez ich frezowanie lub usuwanie przy użyciu koparki. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Zamawiający przewiduje wykonanie usługi podlewania sadzonek, jako prawo opcji (art. 34 ust. 5 ustawy Pzp) tzn. zamawiający może, lecz nie musi z niego skorzystać. Jednak, jeżeli podejmie decyzję o wykonaniu prawa opcji (w dniu podpisania umowy), wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usługi podlewania sadzonek po cenie z oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.04.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Wołomińska 1
Kobyłka 05-230
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Miasto Kobyłka
Wołomińska 1
Kobyłka 05-230
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się