Dostawa: Elementy z obróbki (pokrywy) /SERWIS (c03)

» Opis zapytania

Prosimy o przedstawienie oferty cenowo terminowej na wykonanie z materiału własnego n/w asortymentu.
Ilości podane w zapytaniu wg aktualnych potrzeb.
W ofercie prosimy przedstawić cenę jednostkową netto.

1. POKRYWA 233.A.25.000.09 x 6 szt.
2. POKRYWA 243.A.25.100.04 x 1 szt.
3. POKRYWA 243.A.25.100.05 x 1 szt.
4. POKRYWA 215.A.25.000.02 (ŁK1-4-04B) x 1 szt.
5. POKRYWA 215.A.25.000.07 (ŁK1-4-10) x 1 szt.
6. POKRYWA W_240_0000111904 x 1 szt.
7. ADAPTACJA 243.A.68.300.00 POKRYWY x 2 szt.
8. BLACHA T_610_0000143326_A MOCUJĄCA x 8 szt.
9. POKRYWA R_120_0000005752_A x 4 szt.
Dokumentacja rysunkowa w załączeniu

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Oczekiwany termin realizacji: do dwóch tygodni od zamówienia (do uzgodnienia).

Miejsce dostawy:
Magazyny 116; 59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 7.

Warunki płatności - potwierdzić w kryteriach ogólnych.

UWAGA:
Cena powinna zawierać zarówno transport na koszt dostawcy jak i zabezpieczenie antykorozyjne - załącznik.

Towar dostarczony zgodnie z instrukcją pakowania i opisywania dostaw - załącznik.

Realizacja zamówienia zakupu na podstawie Ogólnych Warunków Zakupu – załącznik.

Dokumentacja rysunkowa załączona do zapytania stanowi własność KGHM ZANAM S.A. i nie może być kopiowana, rozpowszechniana i udostępniana osobom trzecim bez pisemnej zgodny właściciela.
Części wykonywane na podstawie przekazanej dokumentacji rysunkowej mogą być dostarczane tylko i wyłącznie na potrzeby KGHM ZANAM S.A.
W przypadku naruszenia w/w obowiązuje kara umowna w wysokości 500 000 PLN za każdy stwierdzony przypadek - zgodnie z treścią Oświadczenia Wykonawczy (załącznik).

Kontakt w sprawie:
Radosław Łowiński – Starszy Specjalista ds. Zakupów
tel: 076/ 847-09-44; fax: 076/ 847-09-45;
e-mail: radoslaw.lowinski@kghmzanam.com

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.04.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi budowlano-remontowe
  • Maszyny, urządzenia i części górnicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się