Świadczenie usług dzierżawy bielizny szpitalnej z wykorzystaniem systemu RFID oraz świadczenie usług pralniczych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dzierżawy bielizny szpitalnej oraz jej bieżące pranie i utrzymanie we właściwym stanie dla potrzeb szpitala. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wdrożenia systemu RFID lub równoważnego, który pozwoli na identyfikację i ewidencję bielizny.
2. Przedmiotem zamówienia jest również utrzymanie w czystości ubrań lekarskich, fartuchów i innej używanej odzieży ochronnej oraz koców, poduszek, zasłon, firan
i innego asortymentu używanego w Szpitalu, a także ich bieżące pranie, prasowanie, niezbędne naprawy krawieckie i dezynfekcja, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ oraz wzorze umowy.
3. Szczegółowy przedmiot zamówienia został przedstawiony w formularzu cenowym (specyfikacji cenowej) – Załącznik nr 2 do SIWZ. Asortyment określony w Załączniku nr 2 nazywany jest w SIWZ bielizną szpitalną.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Odzież
  • Usługi pralnicze i czyszczenia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się