Dostawa sprzętu gastronomicznego i wyposażenia na stołówkę dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa sprzętu gastronomicznego i wyposażenia na stołówkę dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załącznik nr 3 do SIWZ (specyfikacja asortymentowo – cenowa), załącznik nr 4 do SIWZ (wizualizacje) oraz załącznik nr 5 do SIWZ (wzór umowy).
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych:
1) Przedmiot zamówienia został w niektórych elementach wskazany przez Zamawiającego poprzez podanie standardu (marki handlowej lub jej odpowiednika). Dopuszcza się zatem zastosowanie (zaproponowanie
w ofercie) wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane. Wskazane parametry zastosowanego standardu określają istotne minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane marki lub nazwy producenta określają klasę produktu. W ofercie można przyjąć wyroby innych marek i producentów o parametrach technicznych i właściwościach użytkowych odpowiadających wyrobom opisanym w SIWZ. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za zastosowane materiały.
2) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp – Wykonawca, który będzie się powoływał w swojej ofercie na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Jako takie należy rozumieć rozwiązania o parametrach nie gorszych niż podane przykładowo w dokumentacji.
Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.04.2019 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Gliwice 44-101
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Akcesoria kuchenne
  • Przemysłowy sprzęt gastronomiczny

» Dane nabywcy

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Gliwice 44-101
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się