Prowadzenie biura terenowego w Opolu obsługującego Program priorytetowy „Czyste powietrze”

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa jednostki terenowej Zamawiającego, działającej na terenie powiatu opolskiego w zakresie realizacji Programu priorytetowego „Czyste powietrze” (zwany dalej Programem), w zakresie inwestycji zlokalizowanych na terenie miasta Opola i powiatu opolskiego.
2) Usługa, o której mowa w pkt 1), będzie obejmowała czynności wymagane do podjęcia od etapu zainteresowania się potencjalnego Beneficjenta otrzymaniem dofinansowania do końcowego rozliczenia danej inwestycji.
3) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia punktu informacyjnego dla potencjalnych Beneficjentów Programu z terenu całego województwa opolskiego.
4) Zakres zamówienia nie obejmuje przeprowadzanie kontroli terenowych.
5) Wykonawca nie będzie upoważniony do zawierania w imieniu Zamawiającego umów o dofinansowanie ani aneksów do tych umów.
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego weryfikowania zasad obowiązujących w Programie, dostępnych na stronach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (www.wfosigw.opole.pl) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (www.nfosigw.gov.pl), dedykowanych Programowi, celem świadczenia usługi zgodnie z obowiązującą wersją Programu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.04.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi biurowe
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się