ZESTAWY PCR

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ZESTAWÓW PCR:
Zadanie 1. PCR I,
Zadanie 2. PCR II,
Zadanie 3. PCR III,
Zadanie 4. PCR IV,
Zadanie 5. PCR V,
Zadanie 6. PCR VI.
1) Dla każdego produktu przy każdej dostawie należy załączyć certyfikat kontroli jakości zgodny z etykietą na produkcie (nr serii, data produkcji lub okres ważności) – dotyczy wszystkich zadań.
2) Zamawiający zastrzega, że oferowane produkty równoważne nie mogą spowodować zwiększenia kosztów (zakupu dodatkowego sprzętu lub materiałów zużywalnych) ani też wykonania dodatkowych czynności (procedur), jak np. powtórnej walidacji metod badawczych lub ich sprawdzenia – dotyczy wszystkich zadań.
3) Zestawy powinny być zwalidowane dla aparatów Chromo 4 i CFX96, w odniesieniu do metody referencyjnej i certyfikowane przez stronę trzecią zgodnie z protokołem zawartym w normie EN ISO 16140 – dotyczy zadania 3.
4) Termin ważności – w dniu dostawy nie powinien wynosić mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.04.2019 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Ostrawicka 2
Szczecin 71-337
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Sprzęt weterynaryjny

» Dane nabywcy

Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
ul. Ostrawicka 2
Szczecin 71-337
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się