Dostawa części zamiennych do sprzętu ochrony osobistej, dróg oddechowych i ciała

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do sprzętu ochrony osobistej, dróg oddechowych i ciała zgodnie z asortymentem wyszczególnionym w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Wymogi dla przedmiotu zamówienia zawarto w „Danych uzupełniających” na części zamiennych do sprzętu ochrony osobistej, dróg oddechowych i ciała stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza stosowania współzamienników.
Stosowania współzamienników nie dopuszcza dokumentacja technologiczna i serwisowa (będąca w posiadaniu Zamawiającego) – ze względu na zakłócenia parametrów technicznych sprzętu, zagrożenia bezpieczeństwa życia oraz utratę wszystkich gwarancji i uprawnień serwisowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.04.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się