WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW WRAZ Z KARCZOWANIEM NA TERENIE WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNICZNEGO UZBROJENIA W ZIELONCE ORAZ W OBD STALOWA WOLA.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie gospodarki leśnej obejmująca usunięcie drzew i krzewów ze względu na ich stan zdrowotny oraz lokalizację tj. umiejscowienie w pasach przeciwpożarowych oraz bliskich odległościach od budynków na potrzeby Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce oraz OBD Stalowa Wola.
Szczegółowy zakres usługi określa Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót stanowiący załącznik nr 1 do umowy oraz przedmiar robót i ślepy kosztorys stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 7
Zielonka 05-220
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 7
Zielonka 05-220
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się