Usługi mające na celu zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania biurowców należących do KOWR OT we Wrocławiu, znajdujących się we Wrocławiu przy ul. Mińskiej 60, ul. Kunickiego 2 oraz ul. Kunickiego 4

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu bieżących prac naprawczo-konserwatorskich, transportowych, utrzymania czystości i zieleni wokół budynków biurowych i innych zleconych przez Zamawiającego mających na celu zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania biurowców należących do KOWR OT we Wrocławiu, znajdujących się we Wrocławiu przy ul. Mińskiej 60, ul. Kunickiego 2 oraz ul. Kunickiego 4. 3.3 Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji Umowy według bieżących potrzeb Zamawiającego przez 160 godzin miesięcznie.
Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu materiałów i wyrobów niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy. Zamawiający może podjąć decyzję o wykonywaniu przedmiotu umowy lub poszczególnych prac przy użyciu materiałów przekazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający zamierza przeznaczyć w całym okresie obowiązywania umowy kwotę 15 000,00 zł brutto na wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu zużytych materiałów i wyrobów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Rozliczenie materiałów i wyrobów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi według cen ich zakupu, jednak nie wyższych niż średnie ceny rynkowe z doliczeniem wskaźnika kosztów zakupu, zgodnie z ofertą Wykonawcy. Zaproponowany przez Wykonawcę wskaźnik zakupu materiałów i wyrobów nie może być większy niż 5%.
Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia i przedłożenia umowy ubezpieczeniowej na żądanie Zamawiającego. Pozostałe informacje zawarte są w SIWZ i projekcie umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.04.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Administrowanie budynków
  • Usługi eksploatacji budynków

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się